DONÁSZY FERENC: ŐSERDŐKÖN, TENGEREKEN

A menyasszonyi aschelminthes filarial féreg

Fergek idegrendszere, BIO-LOGIA: Parazita férgek

Szalag elleni férgek, Csupa hasznos Ez az arány az életkor szerint változik. A szem átmérője úgy aránylik a fej hosszúságához, mint 1 : 3 - 3az orréhoz pedig, mint 1 : 1. Szeme tojásdadalakú, mivel függélyes átmérője valamivel nagyobb, mint a vízszintes. Egyes példányokon a a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg alsó része szélesebb, mint a felső, s e miatt a lencse fölfelé tolódik el.

A szemek ennek következtében inkább fölfelé irányulnak, mint oldalt. Az orrlyuk valamivel távolabb van a szemtől, mint az az orrhegytől.

Szalag elleni férgek, Csupa hasznos

Az alsó állkapocs kissé hosszabb, mint a felső. A fogak az állkapcsokon egy sorban helyezkednek el, egyenesek, de nem egyenlő nagyságúak, hanem hátrafelé fokozatosan nagyobbodnak. A hátúszó a praeoperculum hátsó vonala és a farok töve közti távolság közepén kezdődik, sőt egyeseken még valamivel a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg is és az analis úszó nyolczadik sugarának magasságában végződik.

A második hátúszó zsírúszó kicsi, rövid és az a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg úszó végződésénél hátrább helyezkedik el.

A mellúszó a kopoltyúnyílás hátsó szegélye mellett mélyen fekszik. Az analis úszó a test utolsó harmadának elején, a hátúszó 6-ik sugara alatt kezdődik. A pikkelyek kicsinyek és cykloidok. A világítószervek így oszlanak el: A fejen van két suborbitalis szerv. Ezek közül az elülső a szem ventralis szegélyéhez simul és kis fekete folt alakjában mutatkozik. A másik a szem hátsó szegélye alatt helyezkedik el és a világítószervek typikus alakjával bír.

Hogy néz ki a székben lévõ ostorférge A a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg világítószervei háromszöget alkotnak, a háromszög csúcsait 1 — 1 szerv jelöli.

A menyasszonyi aschelminthes filarial féreg Giardia cane e bambini

Kettejük egymás közelében a praeoperculum elülső szegélyén van. Az egyik följebb fekszik s a szem középmagasságában látható, a ventralis fekvésű kevéssel a felső állkapocs széle fölött székel.

a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg

A 3-ik szerv az operculumon van és magasabbra tolódott, mint a második. Az alsó állkapocs symphysisén, mindkét oldalon 1—1 világítószervet találunk.

aschelminthes

A törzs világítószervei két hosszanti sorba rendeződtek. BRAUER szerint a ventralis sor a következőkép tagolódik: az isthmustól a hasűszóig egyetlen megszakítás nélküli sorban 21—23 világítófolt helyezkedik el; a hasés az analis úszók közére 8—10 szerv esik; az analis úszótól a farokúszóig 12—13 van, a melyek közül 6—7 szerv az analis úszó 1.

a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg

A ventralis sor összetétele Z U G M A Y E R tapasztalatai szerint a következő: Az isthmuson 10, a mell- és hasúszók közt 13, a has- és az analis úszók közén 7, az analis úszó és a farok közti szakaszon pedig 13—14 világítószerv van. Miért vannak férgek a szamárban Ezek a következőkép oszlanak m e g : A kopoltyúnyílástól a hasúszóig 1 1 — 1 3 leggyakrabban 1 2 — 1 3az utóbbitól az analis úszó kezdete tájáig 5—9 leggyakrabban 7—8 világítószervet számlálhatunk.

G A R M A N a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg a has- és analis úszók közti rész 11 világítószervvel szerepel s így valószínű, hogy idősebb a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg újabb világítószervek közbeékelődésével a lateralis sor egészen eléri az analis úszó kezdetét.

Szalag elleni férgek

Véleménye szerint ivarérett példányokon a világítószervek számának ingadozása igen csekély lehet. A háta feketés és a fején is van két kis fekete foltja.

Az úszók szürkén áttetszők; a világítószervek közepe sárga. A második magyar Adria-expeditio e faj 3 példányát N. A 3 közül egy egészen fiatal, egy valamivel idősebb, a harmadik pedig kifejlett példány.

REVICZKY GYULA ÖSSZES KÖLTEMÉNYE Képmutatók és múzsaparaziták

A kifejlett példány mindkét orbitális világítószerve a szem alsó szegélyén, a felső állkapocs széle fölött húzódik meg. Bélférgesség tünetei és kezelése a gyerekeknél Az első valamivel följebb és távolabb van a szemtől, mint a hátsó.

Való- 2. A hátulsó orbitális világítószerv nagyobb és typikus alakú. A 3 opercularis szerv e példányon is megtalálható. A másik két szerv a praeoperculum elülső szegélyén egymás mellett van.

revai17_1.pdf

Az elülső kisebb s a branchiostegalis szervekkel egy vonalban fekszik, a hátsó nagyobb és valamivel följebb esik. A ventralis sor a következőkép alakul: Az isthmustól a hasúszókig 22 világítószerv összefüggő sort alkot, a hasúszóktól az a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg úszóig 9 szerv van, az analis úszóktól a farkig 13 szerv helyeződik el. A ventralis sor alkotásában tehát összesen 44 világítószerv vesz részt.

A formaldehydben rögzített, majd alkoholba áttett példány ezüstös színezete sárgásfehér lett. A fej tetején, a hát két oldalán s a hát- és farokúszók tövén fekete pigmentszemecskékből álló csoportok vannak.

A hasoldal a mell- és hasúszók közt az áttetsző peritoneum miatt sötétebb színezetű. Méretei: a test hossza a farokkal a « « farok nélkül.

Fergek idegrendszere, A Magyarországon előforduló féregfertőzések

Testének alakja egészen elüt az előbbi, fejlettebb példányétól 1. Teste és feje alacsonyabb és megnyúlt, szeme tojásdadalakú, de nem a függélyes mint B R A U E R példányainhanem a vízszintes átmérő irányában hosszabb. Valószínű, hogy az életkorral a szemátmérők is változáson mennek át. Világítószervei a következőkép fejlődtek ki: A 2 orbitális szerv már megvan, az elülső kevéssel följebb fekszik, de jóval kisebb, mint a hátsó.

a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg

A kopoltyúfedőkön csak 2 világítószerv van, a dorsalis opercularis ugyanis hiányzik. A praeoperculum szervei közül az oralis bélféregre gyogyszer és lejebb van.

a menyasszonyi aschelminthes filarial féreg

Much more than documents. Az analis úszó kezdetétől a farokúszóig tehát összesen 14 szerv van. Közülök az első kettő kicsiny s alig van elválasztva az előbbi csoport V — A utolsó szervétől, ellenben a másik 4 nagyobb szervtől tetemes hézag különíti el.

A menyasszonyi aschelminthes filarial féreg Giardia and campylobacter in humans

Még nagyobb a távolság e 4 szervből álló csoÁllattani Közlemények. E legutolsó csoportban nagyobb és kisebb világítószervek váltakoznak egymással, tehát a világítószervek az analis úszó kezdetétől a farokig három csoportba rendeződtek. Mivel a további fejlődés folyamán a test, illetve a faroktájék erősen megrövidül, valószínű, hogy a világítószervek ez által tömörülnek zárt sorba.